Normativa d'inscripció i participació a les Activitats

NORMATIVA D'INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS 

 

-Per inscriure-us a qualsevol de les activitats heu d'omplir una butlleta d'inscripció per cada grup de fins a 25 alumnes, amb totes les dades que es demanen. A la butlleta, a més de les dades necessàries per a la correcta gestió i organització de l'activitat, ens indicareu el període o dates preferides per l'activitat.

-Les dates s'adjudiquen per ordre d'arribada de peticions.

 -Un cop haguem rebut la vostra butlleta us farem arribar per correu electrònic un full de confirmació de dades, amb les dades del grup i de l'activitat i la proposta de data i horaris per a la mateixa, l'import total i com fer la bestreta corresponent.

 -Per reservar la data definitivament i confirmar que les dades són correctes, caldrà que ens doneu la vostra conformitat per correu electrònic, i que feu el pagament de la bestreta en un termini màxim de dues setmanes des de la confirmació de la data.

 -Us farem arribar la documentació necessària: la guia didàctica i, si així ho sol·liciteu, el material de l'alumne (quan existeix), per poder preparar l'activitat prèviament a classe.

 -Cada activitat és conduïda per un educador especialista, que acompanyarà el grup en tot moment, però és necessària i imprescindible la presència d'un o diversos responsables del centre escolar (segons la normativa del Dep. d'Ensenyament), millor si és el professor corresponent a la matèria sobre la qual incideix el contingut de l'activitat. Els professors del centre escolar sou sempre els responsables directes dels alumnes.

 -Cada activitat va acompanyada d'una guia didàctica que és imprescindible que us llegiu prèviament. En ella s'hi especifiquen, entre d'altres, els conceptes i materials que cal tenir preparats abans de la seva realització.

 -En el cas d'anul.lacions de l'activitat sencera o bé d'algun dels grups:  fetes un mes abans de l'activitat es retornarà el total de la bestreta;                           entre un mes i quinze dies es retornarà el 50% de la bestreta; fetes en menys de quinze dies NO es retornarà la matrícula. 

 -En el cas de mal temps real (no per previsions amenaçadores que no sempre es compleixen), cal que sempre ens truqueu i ens posem d'acord per postposar la sortida. La sortida es realitzarà de nou, sempre que sigui possible, sense cap càrrec addicional.

 - SERVEI D'AUTOCARS: La nostra entitat concerta amb una companyia aquest servei per tal que s'ajusti a l'horari de la sortida i a la millor relació preu/qualitat. Si desitgeu que us tramitem el servei d'autocar, només cal que ho demaneu en la butlleta d'inscripció i us facilitarem el preu en el full de confirmació.

 SUBVENCIONS: Les escoles podeu demanar subvenció per a la realització de les activitats al vostre ajuntament o als organismes que convoquen ajuts en aquesta línia (Diputació, Consells Comarcals, Generalitat...). Des de Cel Rogent col·laborem en l'elaboració de la documentació necessària. Consulteu-nos.

Si no trobeu allò que cerqueu, consulteu-nos!

Us oferim també: Adaptació de les activitats a diferents nivells | Disseny d’activitats a mida